ÜZLETI FELTÉTELEK LUKÁŠ KRÁSA

A kínálatunkban található árak szerződéshez kötöttek. Cégünk az árak változásának jogát fenntartja a cseh korona és más egyéb szabadon váltható valuta értéki változásának függvényében.
Megrendeléseiket küldhetik e-mailben, e-shopon keresztül vagy akár telefonon is a kapcsolati listán feltüntetett elérhetőségekre. Termékeink személyesen is megvásárolhatók a listán feltüntetett helyek bármelyikén.
A termékek megvásárlása utólagos átutalásos fizetéssel csupán közös egyeztetést követően lehetséges. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az áru a cég tulajdonát képezi mindaddig, amíg a termékek teljes összegét ki nem fizették - § 339 paragrafus Üzleti törvénykönyv. A kiállított számla lejárati határidejének be nem tartása esetén 0,05%-os kamatot számolunk fel minden egyes késedelmi napért §369 bek. 1 Üzleti törvénykönyv. Az utalással történő fizetés során kérem tüntessék fel a számla számát és a hozzátartozó fizetési kódot.
 

Reklamáció utánvételes csomag esetén: 

1. A megrendelő köteles a csomagot az átvétel előtt megvizsgálni, és amennyiben azon külsérelmi nyomokat fedez fel, azonnal jelentse azt a kézbesítőnek. A sérülés minőségéről, méretéről, illetve a csomag hiányzó tartalmáról írásbeli jelentésnek kell készülnie. Ellenkező esetben a csomag átvételre alklamasnak nyilvánítható.

2. Amennyiben az átvételkor a csomagon nem tapasztalhatóak külsérelmi nyomok, illetve a tartalma sem volt hiányos, de ha a vevő a későbbiekben sérülést fedez fel a termékeken, köteles jelenteni a csomagot kézbesítő cégnek, legkésőbb egy hónapon belül.

 3. A megrendelő köteles a kiszállító cégnek engedélyezni a csomag személyes, illetve harmadik fél általi átvizsgálását.

4. Amennyiben a fent említett időszakon belül semmilyen jelentés nem érkezett a csomag sérüléséről illetően, abban az esetben a további reklamáció nem jogerős a kézbesítő társaság felé.

5. A megrendelő köteles a sérült csomagot átadni a szállító cégnek azt követően, ami után a küldő fél elismerte a felelősséget az okozott kárért és azt megtéríteni hajlandó.

 6. A kárról készült jegyzőkönyv nem tekinthető reklamáció érvényesítésnek.

 7. A csomag károsodásával kapcsolatos reklamálási folyamatot azonnal meg kell kezdeni, miután arról a vevő tudomást szerez, legkésőbb 6 hónapon belül az átvételt követően. Csak a vevő érvényesítheti a reklamációt a küldő fél felé.

 Szállítási feltételek: 
Csomagolási díj: nem számolunk fel 
Szállítási költség: 23 000 HUF feletti megrendelés esetén a szállítás ingyenes
Forgalmazó: distribuce.sk@lkbaits.cz, tel. +421 908 095 656 

A 40/1964 – számú törvényből idézett részletek – Személyi törvénykönyv

§ 52 (1) A fogyasztói szerzősédesek olyan vételi szerződések, munka szerződések, esetlegesen más szerződések, amelyek egyik oldalán a fogyasztó, a másik oldalán a szállító áll. (2) A szállító fél az, amely a szerződés kötést, illetve teljesítést végzi az ő üzleti, illetve más vállalkozói tevékenysége által. (3) A fogyasztó az a személy, aki a szerződés teljesítése, illetve megkötésekör nem végez üzleti, illetve más vállalkozói tevékenységet.

§ 53 (1) A szerződés megkötéséhez használhatóak olyan távolsági kapcsolattartó eszközök, amelyek lehetővé teszik a szerződés megkötését a két szerződni kívánt fél személyes jelenléte nélkül. A kommunikáció ezen eszközei lehetnek nem címzett nyomtatás, címzett nyomtatás, levél, nyomtatott reklám megrendelőlappal, katalógus, telefon (emberi kiszolgálóval), telefon (automatikus kiszolgálóval), média, videotelefon, videotext, elektromos posta, fax, televízió, nyilvános kommunikációs hálózat, internet. (2) A fent említett eszközök lehetővé teszik a két fél kapcsolatba lépését, és csak akkor alkalmazhatóak, ha azt a vevő fél engedélyezi. Csak a vevő általi hozzájárulással engedélyezett az automatikus telefonrendszer használata, fax használata és automatikus elektromos posta küldése. Ezen eszközök használata a fogyasztót anyagilag nem terhelheti. (3) A távolsági kommunikáció használatakor az információnak tartalmaznia kell a szerződéskötéshez szükséges adatokat a nyolcadik törvény értelmében. Ezen információknak érthetőnek kell lenniük, és egyben védeniük kell a fogyasztók személyi jogait, illetve a kiskorúak jogait. (4) A távolsági kapcsolattartás eszközeinek igénybevétele előtt a fogyasztóhoz el kell juttatni az alábbi információkat még jóval a kapcsolatba lépés előtt.: 

a. az üzleti cég neve, vagy üzletkötő fél teljes neve, azonosító száma, lakcíme, adószáma, kapcsolattartási információ, szállítási címe, telefonszáma, esetleges elektronikus postafiókja, 
b. Az illetékes felügyeleti hatóság adatai, a szükséges működési engedély,

c. az áru, illetve szolgáltatás neve, fő leírása,
d. Az áru, illetve szolgáltatás ára, amelyből egyértelműen adódik, hogy az ár a szükséges adókat, illetve egyéb költségeket tartalmazza-e, 
e. A szállítási költségeket,
f. A fizetési módokat, 
g.a szerződéstől való elállási információkat, kivéve a 8. Bekezdést,
h. a távolsági kommunikációs eszközökkel kapcsolatosan felmerülő költségeket,
i. az időszak, amelyet követően az ajánlat vagy az ár érvényes,

Az  a) a b) információkat a szállító fél köteles nyilvánossá tenni, amennyiben ez nem valósul meg, akkor az a § 53 bekezd. 7.  Szerint az információ nyilvánossá tételének elmulasztásaként kezelendő.

(5) Ha valamely távolsági komminukációs eszközön keresztül a fogyasztó fél megrendelést ad le, akkor azt a szállító félnek kötelessége valamely távolsági kommunikációs eszközön keresztül megerősítenie; ez nem érvényes abban az esetben, ha a két fél elektronikus postán keresztül szerződik, vagy más egyéni kommunikációs módot választ. A megrendelés és annak megerősítése után a megrendelés bejövőnek minősül, ezáltal mindkét fél számára elérhetővé válik.
 

(6) A távolsági kommunikációs eszközökön keresztül való szerződés kötést követően, a szerződés teljesítése előtt a fogyasztót értesíteni kell az alábbiakról:
a. A szállító neve, üzleti neve, azonosító száma, lakcíme.
b. A szerződéstől való elállásról szóló információk
c. Az eladás utáni szolgáltatások, garanciális feltételek
d. A szerződésbontás feltételei, amennyiben nincs meghatározott időszakhoz kötve, vagy ez az időszak hosszabb, mint egy év.

(7) Ha a szerződés a távolsági kommunikácós eszöközök segítségével került lezárásra, akkor a fogyasztónak 14 napon belül (a szerződés teljesítésétől számítva) jogában áll a szerződéstől visszalépnie bármilyen indok nélkül. Amennyiben a szállító nem közölt semmiféle információkat a fogyasztóval, amelyeket a 4-es és 6-os pont szerint köteles lett volna, akkor ez az időszak 3 hónaposra nyúlik (a szerződés teljesítésétől számítva). Amennyiben időközben a szükséges információk a fogyasztó számára át lettek adva, attól foga a 14 napos határidő kerül érvénybe.

(8) A fogyasztó szerződéstől való visszalépése kifejezetten külön megállapodás szerint

a. szolgáltatások nyújtása, ha azok teljesítése az ő hozzájárulásával történt a 14 napos átvételi időszaktól számítva,
b. Az áru, szolgáltatás kiszállítása, ezek ára függ a pénzpiac kilengéseitől, a szállítótól függetlenül,
c.  Az áru szállítása a fogyasztó külön kérésére, vagy számára, amennyiben az áru gyorsan romlandó, öregedő, elhasználandó
d. Audi, videó anyagok szállítása, számítógépes programok szállítása, a fogyasztó kárt tett azok csomagolásában,
e. Magazinok, újságok szállítása
f. szerencsejáték. 

(9) Amennyiben a szállító a fogyasztó fél megrendelése nélkül teljesíti a megrendelést, a fogyasztó nem köteles azt visszaszolgáltatni, és erről a szállítót értesíteni.
(10) Amennyiben a fogyasztó érvényesíti a szerződéstől való elállási jogát a 7. Bekezdés szerint, abban az esetben a szállítónak csak a tényleges költségek megtéríttetésére van joga, amely az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos. A szállító egyúttal köteles a fogysztó számára visszaszolgáltatni az általa kifizetett pénzösszeget legkésőbb 30 napon belül a szerződéstől való elállást követően.

Felhasználási  feltételek

Minden szöveg, kép és egyéb tartalom ezen a domainen Lukáš Krása és Michal Lelek által létrehozottak és az ő tulajdonukat képezik. A  szerzői jogtörvények szerint ezek felhasználásához az ő hozzájárulásuk szükséges.

A cégről

Az  LK Baits – Lukáš Krása egy Csehországban található cég, amely az európai piac egyik legnagyobb horgászcikk készítője.

A cég alapját elsősorban a pontyhorgászok számára kifejlesztett termékek készítése és további fejlesztése képzi. Az elmúlt években az LK Baits több ezer horgászhoz jutott el. Elsősorban a ReStart és TopRestart bojlik keltettek nagy visszhangot eredményességükkel. Ezen termékek kivételessége a készítésükhöz felhasznált minőségi anyagokban, szakértelemben és levédett gyártási technológiájukban rejlik. Az LK Baits havonta 10 tonna bojlit készít és szállí Európa több országába is.

Személyi adatok védelme

A vevőkkel kapcsolatos minden információt az erről szóló 101/2000 Sb  sz. Törvény szerint kezelünk. Mivelhogy a komolyságra nagy hangsúlyt fektetünk, ezért teljes tudatában vagyunk annak, hogy kötelességünk ezeket az adatokat a lehető legjobban védenünk és tiszteletben tartanunk a vevő magánadatait. 

A www.lkbaits.co.hu domain üzemeltetője kijelenti, hogy az Önök személyes adatait nem adja tovább harmadik fél részére. Az Önök adatai a törvény értelmében biztonságban vannak, és csupán az Önökkel való kapcsolattartásra használatosak. Ezek az adatok kizárólag a megrendelések megvalósításához szükségesek, valamint az elkerülhetetlen számlázással kapcsolatosan használatosak (számlák kiállítása, banki átutalásos fizetési módszer) 

A vevőnek jogában áll a saját személyes adatainak töröltetése, amennyiben ezt írásban kérvényezi. Az üzemeltető az írásos kérvény beérkezését követően legkésőbb 3 munkanapon belül kötlezően törli a rendszeréből a kérvényben található adatokat.

Boilies LK Baits - Lukáš Krása

LK Baits - Lukáš Krása egy tősgyökeres cseh vállalkozás, amely pár éves működése alatt a bojligyártásban és fejlesztésben az európai piac élvonalába került. Természetesen az LK Baits márkanévalatt a bojlin kívül még sok más minőségi horgászfelszerelés gyártásával is foglalkozik. Elsősorban az úszós, feederes és pontyhorgászatra specializálódtunk. A TopRestart, ReStart és Euro Economic bojlik pár év leforgása alatt nagy sikert arattak. A bojli azonnali és hosszútávú hatással bír, melyek segítségével horgászaink hihetetlen mennyiségű és méretű pontyokat fogtak.

Kapcsolat

Lukáš Krása - LK Baits
Pardubická 1734
535 01 Přelouč

Hé-Pé:
8:30 - 17:00
szombat:
8:30 - 15:00

Hé-Pé:
8:30 - 17:00
szombat:
8:30 - 12:00